Beknopte Privacy-verklaring

Als uw voor behandeling of controle van uw mondgezondheid bent ingeschrijven bij onze praktijk, bewaren we gegevens van u om die behandeling en controles goed te kunnen doen. Wij bewaren dan bijvoorbeeld uw geboortedatum, BSN, adresgegevens en gegevens over uw gezondheid.

Wij respecteren uw privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit moet ook volgens de wet, de AVG. Het kan zijn dat wij enkele van uw gegevens moeten gebruiken voor overleg over uw behandeling met andere hulpverleners, zoals arts, apotheek of tandtechnieker.

In onze praktijk hebben wij uw gegevens goed beschermd; met de andere hulpverleners hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en de bescherming van uw gegevens.

U kunt ons aangeven bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze praktijk. Daar is ook een uitgebreide versie van onze privacy-verklaring opgehangen en wordt u die, als u daar behoefte aan hebt, uitgereikt.