Klachtenregeling

In het geval van klachten is onze praktijk aangesloten bij de “klachtenregeling” van onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Natuurlijk hopen wij dat het nooit zover komt dat u zich daartoe hoeft te wenden. Liever zouden wij het zien dat u persoonlijk contact met ons opneemt zodat we samen kunnen kijken hoe we de klacht kunnen wegnemen. Als we daarbij samen geen oplossing kunnen vinden, kunt u informatie inwinnen bij het Informatiepunt van de KNMT.