Kwaliteit

Wij vinden de kwaliteit van ons werk belangrijk en staan voor het op peil houden van kwalitatief goede tandheelkundige zorg. Gerbrich is daarom ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Dit betekent dat we in onze praktijk aan de normen voldoen die behoren bij een professionele uitoefening van ons vak. Een beschrijving van deze normen en van de manier waarop we ons hierop laten toetsen vindt u via www.kwaliteitsregistertandartsen.nl.
Patiënten waarderen onze praktijk met een 8,4.

Een van de belangrijkste gedragsregels voor tandartsen die in het Kwaliteitsregister zijn opgenomen, is het accuraat houden van de tandheelkundige kennis: vakliteratuur bestuderen, regelmatig bij- en nascholing volgens en vakinhoudelijk overleg met collega's voeren. Gerbrich is daartoe actief lid van een zogenaamde IQual-groep, waarin zij maandelijks tandheelkundige thema's bespreekt en uitdiept met collega's. Daarnaast verdiept zij zich specifiek in de Gerodontologie. Zij is lid van een aantal beroepsverenigingen als de Nederlandse Vereniging van Tandartsen, de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie. Vanzelfsprekend bezoekt ze regelmatig klinische avonden, seminars en congressen, en is ze geabonneerd op wetenschappelijke tijdschriften. Ook is ze lid van diverse belangenverenigingen, zoals de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), het Kwaliteitszorgregister en Ivoren Kruis.

Het Ivoren Kruis is een vereniging die zich al meer dan 100 jaar richt op een goede mondgezondheid. Dit staat aan de basis van een goede algemene gezondheid. Het Ivoren Kruis richt zich daarbij op preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Op de site van de vereniging kunt u terecht voor uitgebreide patienteninformatie over tand- en mondheelkundige aandoeningen en behandelingen: www.ivorenkruis.nl

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg